Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Departament Monitoringu Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 94 ust. 1c, w nawiązaniu do art. 93 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799, z późn. zm.), informuję, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.

PDFKomunikat 3PD.PDF