Stawki podatkowe na 2013 rok

tabela_podatki_2013.jpeg

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XXIV_258_2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.pdf

 

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XXIV_259_2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.pdf

 

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XXIV_260_2012w sprawie obniżenia średniej ceny skupu zyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2013.pdf

 

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XXIV_261_2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uzytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf

 

strzalka.jpeg PDFUchwała_Nr_XIII_152_2011.pdf

Uchwała Nr XIII/152/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie opłaty targowej na 2012 rok

 

strzalka.jpeg PDFUchwała_Nr_XIII_151_2011.pdf

Uchwała Nr XIII/151/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie opłaty od posiadania psów

 

strzalka.jpeg PDFUchwała_Nr_XIII_147_2011.pdf

Uchwała Nr XIII/147/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.