Doświetlą przejścia dla pieszych

Sześć przejść dla pieszych przy ul. Krapkowickiej i Strzeleckiej w Gogolinie już wkrótce zostanie doświetlonych. Tym samym poprawi się widoczność i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 

Potrzebę doświetlenia przejść dla pieszych zgłaszano nam na zebraniach dzielnic w Karłubcu i Strzebniowie. Otrzymywaliśmy też sygnały od mieszkańców centrum Gogolina. Cieszę się, że nasze wieloletnie starania w tej sprawie w końcu przynoszą wymierne efekty. Lampy zainstalujemy przy szkołach, ośrodku zdrowia oraz przystankach – mówi wiceburmistrz Krzysztof Reinert.  –Mamy nadzieję, że ta inwestycja jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży – dodaje burmistrz Joachim Wojtala.

Inwestycja będzie możliwa dzięki dobrej współpracy samorządu gminy Gogolin z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Departamentem Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Burmistrz Joachim Wojtala i wiceburmistrz Krzysztof Reinert są  już po pierwszych spotkaniach z przedstawicielami tych instytucji. Uzgodniono, że koszt realizacji tego zadania w całości poniesie Gmina Gogolin, a w pierwszym etapie, oświetlenie zamontowane zostanie po jednej stronie najczęściej użytkowanych przejść dla pieszych w mieście.

Zebry.jpeg