Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

W dniu 23.04.2019 (wtorek) o godzinie 1900 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek w Niepublicznym Przedszkolu „Przedszkole w Ogrodzie” na ulicy Ogrodowej 3 w Kamionku.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Wybór sekretarza zebrania

4. Sprawozdanie merytoryczno - finansowe  i  informacja dodatkowa za rok 2018

5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej

6. Omówienie działalności przedszkola i Stowarzyszenia w roku 2019

7.  Wybór Zarządu

8. Wybór Komisji Rewizyjnej

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie zebrania

Pogoda
05 grudnia
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,47 PLN
1 CHF = 4,12 PLN
1 USD = 3,68 PLN