Koniec I kadencji Gminnej Rady Seniorów

W piątek 29 marca odbyło się ostatnie XVII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów, której miniona kadencja była pierwszą w historii Gminy Gogolin. 

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny zrelacjonował działania Rady w trakcie ostatniego kwartału, zwracając szczególną uwagę na wzrost ilości placówek świadczących usługi dla seniorów w naszej gminie, które podnoszą świadomość oraz bezpieczeństwo coraz liczniejszej grupy osób starszych. Przewodniczący gorąco dziękował wszystkim członkom za zaangażowanie w trakcie pełnienia funkcji radnych. Szczególne słowa wdzięczności zostały skierowane do Burmistrza Joachima Wojtali i Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Czoka, a także do dyrektorów wszystkich jednostek samorządowych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie za ogromne wsparcie, pomoc i życzliwość jaką okazywali każdego dnia.

GRS_zak_09.jpeg

Seniorzy w naszej gminie są nie tylko bardzo aktywni kulturalnie i sportowo, ale także zawsze chętni do niesienia pomocy potrzebującym. W trakcie ostatniej sesji wyznaczono ostatni termin dyżurów Gminnej Rady Seniorów w ramach Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów. Ustalono, iż zgodnie z przyjętym schematem dyżury odbędą się 2 kwietnia (tj. wtorek) tradycyjnie w godzinach 10.00 do 12.00 w następujących miejscach: Chorula  - CAW Chorula,  Kamionek -  DSS św. Barbara, Malnia – Świetlica Młodzieżowa, Górażdże  – Świetlica Młodzieżowa, Kamień Śląski – Świetlica Młodzieżowa, Obrowiec – Salka DFK, Zakrzów Dąbrówka  – Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie, Odrowąż  - CAW Odrowąż, Gogolin – OPS, pokój nr 7. Ostatnia sesja Gminnej Rady Seniorów stała się okazją do złożenia przez Burmistrza Joachima Wojtalę serdecznych podziękowań panu Jerzemu Długoszowi za 40-letnią pracę w Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w której zawsze rzetelnie i chętnie wypełniał swoje obowiązki. Ponadto każdy z członków Rady otrzymał od Burmistrza osobiste podziękowanie za wspaniałą 4-letnią pracę na rzecz seniorów naszej Gminy.

Problemy oraz zapytania dotyczące spraw seniorów można zgłaszać także w czasie pracy Urzędu Miejskiego w Gogolinie pod numerem telefonu 77 40 76 814 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie pod numerem telefonu 77 46 66 951.