Jedni z najlepszych w powiecie

Nadal na bardzo wysokim poziomie prezentuje się bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie gminy Gogolin – tak wynika ze sprawozdań przedstawionych podczas Sesji Rady Miejskiej (25.03) przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krapkowicach mł. bryg. Lucjana Lubaszkę oraz Komendanta Gminnego Związku OSP w Gogolinie dh. Jana Pałasza.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Gogolin w 6 jednostkach OSP czuwa 151 wyszkolonych strażaków ochotników, którzy posiadają pełne uprawnienia do działania. Jednostki z gminy Gogolin należą do grupy najlepiej zorganizowanych w powiecie krapkowickim. Trzy z nich (Odrowąż, Obrowiec i Kamień Śląski) włączone są do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (ksrg), dwie (Kamień Śl. i Obrowiec) są dodatkowo w dyspozycji Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, a pozostałe trzy, czyli Gogolin, Górażdże i Zakrzów, są przeznaczone do działania na terenie gminy Gogolin i terenu powiatu krapkowickiego. Jak zauważył Lucjan Lubaszka – wszystkie jednostki z tereny gminy Gogolin, zarówno włączone do ksrg, jak również te pozostałe są świetnie wyposażone i przygotowane do działań. 

Nadal wiodącą jednostką w powiecie jest Ochotnicza Straż Pożarna w Odrowążu, która wspiera Powiatową Straż Pożarną w dodatkowych działaniach z zakresu ratownictwa wodnego, technicznego oraz ratowniczego. Ogółem, w roku 2018 wszystkie jednostki z terenu gminy Gogolin wyjeżdżały do zdarzeń 124 razy, w tym 55 razy do pożarów, a 63 razy do miejscowych zagrożeń. Na działalność gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych w ubiegłym roku wydatkowano łącznie 1 mln 330 tysięcy złotych. Prawie 900 tysięcy złotych to środki własne gminy Gogolin, z czego 280 000 zł to środki na bieżącą działalność, 77 000 zł w ramach funduszu sołeckiego, a 536 500 zł gmina Gogolin przeznaczyła na zakup sprzętu oraz nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Gogolin.

Sesja_03.2019_04.jpeg