W Gogolinie jest bezpiecznie!

Jak wynika z zaprezentowanych danych, Gogolin należy do jednych z najbezpieczniejszych gmin na terenie województwa i kraju. Udział w tym ma również samorząd Gminy Gogolin, który w całości finansuje cztery etaty dzielnicowych.

To jedyna taka inicjatywa samorządu gminnego w woj. opolskim i jedna z nielicznych w kraju. Na sfinansowanie etatów dzielnicowych w całym 2018 r. samorząd gminy Gogolin wydał 229 147,45 zł (2017 r. 222 999,85 zł), za które dzielnicowi z Posterunku Policji w Gogolinie wykonali 749 służb na terenie całej gminy. – Nie są to pieniądze wyrzucone w błoto – mówił podczas poniedziałkowej Sesji Rady Miejskiej (25.03) aspirant sztabowy Jarosław Waligóra z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. – Bez współpracy samorządu z policją nie byłoby możliwe utrzymanie przestępczości tak niskim poziomie. To bardzo dobrze zainwestowane pieniądze w bezpieczeństwo mieszkańców gminy Gogolin – dodał, dziękując radnym i burmistrzowi za wsparcie finansowe. Na uwagę zasługuje także czas reakcji na wezwanie. W ubiegłym roku, krapkowiccy policjanci osiągnęli średnią 5 minut i 43 sekund (norma: 7 minut i 50 sekund) w przypadku wezwań pilnych, natomiast średni czas reakcji na wezwanie w trybie zwykłym to 8 minut i 38 sekund (norma: 10 minut i 30 sekund). W 2018 r. na terenie całego powiatu miało miejsce 6 639 kolizji oraz 39 wypadków drogowych; zginęło 11 osób, a rannych zostało 35 osób. Natomiast na terenie gminy Gogolin doszło do 9 wypadków drogowych, w wyniku których żadna z osób poszkodowanych nie poniosła śmierci, a 9 osób zostało rannych. Na terenie powiatu krapkowickiego odnotowano niewielki, bo zaledwie 4,77 % wzrost ilości odnotowanych przestępstw do poziomu 1011 (2017 r. – 965) – 671 z nich to przestępstwa o charakterze kryminalnym, 137 – gospodarcze, 19 – narkotykowe i 295 z tzw. „7 kategorii” (przestępstwa szczególnie uciążliwe). Wykrywalność przestępstw na poziomie powiatowym wynosiła 45,2%. Na terenie gminy Gogolin doszło natomiast do 134 przestępstw. Do najpoważniejszych przestępstw zaistniałych na terenie gminy Gogolin należą włamania (36) dokonane na przełomie października i listopada 2018 r. do domów jednorodzinnych. Aktualnie o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu krapkowickiego dba 108 policjantów, w tym Posterunek Policji w Gogolinie liczy 10 funkcjonariuszy (kierownik posterunku, 4 funkcjonariuszy na etatach kryminalnych, 4 dzielnicowych, jeden etat prewencyjny – obsadzony od 2018 r.). Ogółem, stan bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego określa się jako dobry, a Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach na tle placówek województwa opolskiego wypada bardzo dobrze.

O bezpieczeństwo mieszkańców dba również Straż Miejska w Gogolinie, która w ubiegłym roku interweniowała aż 258 razy. Straż zrealizowała też 2 674 zadania dotyczące m.in. zabezpieczenia miejsc i współdziałania z różnymi podmiotami w zakresie ratowania życia, zdrowia i mienia. Przeprowadzono też 23 kontrole dotyczące spalania odpadów, a 11 razy interweniowano w sprawie zabrudzenia dróg i wyjazdów z placów budowy.

Sesja_03.2019_03.jpeg