Podsumowali rok

Sołtysi, przewodniczący zarządów dzielnic i liderzy podsumowali kolejny rok wdrażania Programu „Odnowa Wsi” w gminie Gogolin.  W minionym roku zrealizowano wiele udanych przedsięwzięć.

W Kamionku odbyło się spotkanie burmistrza Joachima Wojtali z sołtysami, przewodniczącymi dzielnic, lokalnymi liderami oraz prezesami stowarzyszeń działających na terenie gminy.  W spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Holeczek, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz i Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz. Zebrani mieli okazję obejrzeć prezentację „Realizacja projektów w ramach Programu Odnowa Wsi”, którą szeroko omówił Gminny Koordynator Programu „Odnowa Wsi” Krzysztof Reinert. Prelegent podsumował realizację zadań inwestycyjnych, organizację konkursów , działania aktywizujące mieszkańców sołectw oraz działania mające na celu wymianę dobrych praktyk. Przedstawił również okolicznościową publikację wydaną z okazji jubileuszu 15 lecia wdrażania programu e gminie Gogolin i omówił zagadnienia związane z konkursem „Najpiękniejsza Gmina Gogolin”. Burmistrz podkreślił znaczenie oddolnych inicjatyw, które powstają w sołectwach i dzielnicach, poinformował również o podjętej współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów i programem szerszego pozyskiwania środków na rzecz wsi. Podziękował również za współpracę i całoroczne zaangażowanie na rzecz mieszkańców sołectw i dzielnic. „Wszystkim Państwu należą się pochwały” – podkreślał burmistrz. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Iwona Cimek poinformowała zebranych o planowanych przedsięwzięciach kulturalnych, zaprosiła na Galę Samorządową i Koncert Noworoczny.

IMG_4232.jpeg

IMG_4250.jpeg

W kolejnej części spotkania burmistrz poinformował o planowanej realizacji projektu „Kamień Śl. - zielone serce gminy” promującego miejscowość i filozofię ks. Sebastiana Kneippa, omówił również koncepcję utworzenia krajowej sieci samorządów. Zastępca Burmistrza poinformował zebranych o realizacji wchodzącej w życie Ustawy o  utrzymaniu porządku i czystości w gminach” i konsekwencjach wynikających z niej dla mieszkańców.

Spotkanie w Kamionku zakończyło się tradycyjnym opłatkiem, który poprzedziło słowo ks. Krzysztofa Korgela. Organizację spotkania wsparła przewodnicząca Młodzieżowej Rady w Kamionku.