Komunikat

o stwierdzeniu ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM 2,5.

PDFKomunikat 2_PD_2019 WCZK.PDF