Jednomyślne TAK dla nowego mostu

Radni Krapkowic i Gogolina za budową południowej przeprawy przez Odrę. 14 marca w Krapkowickim Domu Kultury odbyły się nadzwyczajne, posiedzenia rad obydwu zaprzyjaźnionych gmin. To wydarzenie, które pewnie zapisane zostanie na kartach historii. Zarówno radni Krapkowic, jak i Gogolina w głosowaniach jednomyślnie opowiedzieli się za budową nowego mostu.

To dla burmistrzów oznacza zielone światło na złożenie wniosku do rządowego programu „Mosty dla Regionów”.  Podczas sesji w tej sprawie włodarze podpisali także stosowne porozumienie, które jest podstawą do zgodnego przystąpienia do zadania.

Sesje_01.jpeg

W spotkaniu uczestniczył również wojewoda opolski Adrian Czubak, który potwierdził pełne poparcie dla inwestycji. Ponadto poinformował o możliwości skorzystania ze wsparcia dalszych prac związanych z budową dróg dojazdowych z Funduszu Dróg Samorządowych. A jak się okazuje obecny budżet tego funduszu na zadania realizowane przez samorządy jest rekordowy i sięga 36 mld zł.

Przypomnijmy, budowa mostu południowego to jedno z ważniejszych oczekiwań i rozwiązań komunikacyjnych nie tylko dla Krapkowic i Gogolina, to także strategiczna inwestycja dla tej części województwa, która pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Krapkowic i Gogolina oraz ze Zdzieszowic i Kędzierzyna-Koźla. Przygotowywany obecnie wniosek dotyczy budowy mostu oraz dróg dojazdowych włączających się z jednej strony w drogę krajową nr 45 na wysokości Żywocic, z drugiej w drogę wojewódzką nr 423 przy granicy Krapkowic i Obrowca.

Wniosek do ministerialnego programu złożony zostanie do 29 marca. Na razie partnerskie gminy wystąpią o środki na projekt, który wart jest 3 mln zł. Dofinansowanie może sięgnąć nawet 80 %, tyle co wsparcie prac budowlanych, o które samorządy będą starały się po wykonaniu dokumentacji. Szacunkowy koszt inwestycji szacowany jest na ok. 100 mln zł. Budowa nowej przeprawy musi zakończyć się do 2025 roku.

Starania o nową przeprawę przez Odrę to także kolejna inicjatywa, potwierdzająca ścisłą i długofalową współpracę obydwu gmin w ramach zawartego porozumienia „małej aglomeracji krapkowicko-gogolińskiej”.

Sesje_08.jpeg