Spotkanie rad sołeckich i zarządów dzielnic

Pierwsze, po zakończonych niedawno wyborach w sołectwach i dzielnicach gminy spotkanie Sołtysów i Rad Sołeckich, a także Przewodniczących i członków Zarządów Dzielnic odbyło się wczoraj (12.03) w sali konferencyjnej Centrum Przesiadkowego w Gogolinie.

Witając wszystkich zebranych Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wskazał na celowość organizowania tego typu spotkań szkoleniowych, szczególnie mając na względzie nowo wybranych przedstawicieli do poszczególnych rad i zarządów. To właśnie często członkowie tych grup społecznych stanowią trzon lokalnych grup działania i stowarzyszeń w naszych miejscowościach. Nie bez znaczenia jest więc wiedza o często zmieniających się przepisach w różnych zakresach ich społecznej działalności. Burmistrz nawiązał także do obchodzonego dzień wcześniej święta – Dnia Sołtysa i złożył z tej okazji obecnym na sali sołtysom i przewodniczącym okolicznościowe życzenia.

Pierwszym z tematów spotkania były nowe uwarunkowania prawne, a także ograniczenia i możliwości dla prowadzenia działalności komercyjnej przez lokalne stowarzyszenia. Temat ten przybliżył ekspert, radca prawny Roman Jarosiński. Niezwykle ważny z punktu widzenia mieszkańców, temat związany z zagrożeniami występującymi na terenie gminy Gogolin, przedstawił Tadeusz Byrski, Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania. W swym wystąpieniu naczelnik GCR odniósł się także do zakończonych niespełna kilkanaście godzin wcześniej skutków wichury, która nie oszczędziła również obszaru Gminy Gogolin. Wskazał na sprawdzoną w rzeczywistości bardzo dobrą komunikację z sołtysami, którzy wspomagali działalność GCR w zakresie stałego monitoringu i bieżących potrzeb, tuż po zakończonej akcji ratowniczej. Ostatnią część szkolenia wypełniła tematyka bieżącej działalności, którą przedstawiła Patrycja Bugno, zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, która jest odpowiedzialna m.in. za kontakty Urzędu Miejskiego z sołectwami i lokalnymi stowarzyszeniami w zakresie merytorycznego wsparcia ich działalności. Omówione zostały szczegółowo regulaminy konkursów ogłaszanych przez Burmistrza Gogolina w I kwartale 2019. Pierwszy z nich dotyczy czteroletniego, dwuetapowego konkursu na Najaktywniejszego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu. Drugi z konkursów dotyczy wyboru najpiękniejszej i najciekawszej ozdoby wielkanocnej, które zostaną zaprezentowane w okresie przedświątecznym na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie.