Utworzą Gogoliński Klaster Energii

Gmina Gogolin wraz z Partnerami utworzy Gogoliński Klaster Energii. Ten niezwykle innowacyjny, ale i ambitny plan potwierdzony został wczoraj (11.03.2019) podpisaniem Listu Intencyjnego w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

Tym samym sygnatariusze porozumienia stają się niejako pionierami w województwie opolskim w zakresie tworzenia warunków dla takiego, nowatorskiego modelu wykorzystania lokalnych zasobów i potencjału energii, także tej ze źródeł odnawialnych. Prowadzi to w prostej drodze do rozwoju samowystarczalnego energetycznie regionu, poprawia się także poziom lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Sygnatariuszami porozumienia, którzy parafowali dokument są Gmina Gogolin reprezentowana przez Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę, Instytut Naukowo-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa w Kamieniu Śląskim, reprezentowany przez przewodniczącego Rady Nadzorczej ks. prof. dra hab. Zygfryda Glaesera, Sanktuarium Świętego Jacka, Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim, reprezentowane przez dyrektora ks. prałata dr Alberta Glaesera oraz MEB Technical Spółka z o.o. z Opola, którą reprezentował prezes zarządu Damian Koziol.

Strony porozumienia zamierzają do czerwca 2020 zakończyć prace koncepcyjne, które skutkowałyby podpisaniem umowy cywilnoprawnej o założeniu Klastra przyjmując, że rolę Lidera Klastra będzie pełniła Gmina Gogolin. Działania sygnatariuszy mają doprowadzić w zamyśle do wspólnego celu, jakim jest wypromowanie Klastra, jako organizatora lokalnego rynku energetyki rozproszonej oraz lidera w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii na obszarze działania Klastra. A obszar ten wyznaczony został na teren nieprzekraczający teren powiatu.

Uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego miało miejsce w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Bezpieczeństwo Energetyczne i Poprawa Jakości Powietrza, zorganizowanej w Kamieniu Śląskim przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Na zaproszenie prezesa opolskiego Funduszu Henryka Tylaka, na ziemię gogolińską przyjechali prezesi wszystkich wojewódzkich oddziałów FOŚiGW z terenu całego kraju, na czele z szefem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Markiem Ryszką. W konferencji udział wzięli także goście specjalni: posłowie Antoni Duda i Katarzyna Czochara, Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, ks. arcybiskup Alfons Nossol, Przemysław Bednarski, szef gabinetu politycznego ministra środowiska Henryka Kowalczyka, komendanci i inspektorzy wojewódzkich służb administracji publicznej.

 

 

Klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Obszar działania klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym. W skład Klastra wchodzić mogą  osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego. Koncepcja klastrów energii wprowadzona została po raz pierwszy w 2016 roku wraz ze zdefiniowaniem w ustawie o odnawialnych  źródłach energii pojęcia klastrów energii.