Nowy program Mama 4+

Dzisiaj, 1 marca 2019 wchodzą w życie przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, wprowadzającej nowy Program „Mama 4+”. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia. Świadczenie to przyznaje Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jeśli osoba wnioskująca posiada okresy ubezpieczenia społecznego rolników i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS - wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatrzy Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Jeśli osoba nie pobiera emerytury lub renty, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje  w wysokości najniższej emerytury.

W 2019 r. wysokość świadczenia będzie wynosić: 1 100,00 zł brutto, tj. 933,60 zł netto.

Więcej szczegółów i wnioski do pobrania na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej