150 tysięcy na wymianę systemu ogrzewania

Powoli dobiega końca tzw. sezon grzewczy. To dobry moment, aby rozważyć wymianę starego pieca na ogrzewanie proekologiczne. Zwłaszcza, że w tegorocznym budżecie gminy Gogolin na ten cel zarezerwowano aż 150 tysięcy złotych!

Gmina Gogolin dofinansowuje wymianę starych, nie ekologicznych pieców już od 2012 roku. Zainteresowanie gminnymi dotacjami stale rośnie – w 2016 roku złożonych zostało 27 wniosków na łączną kwotę 40 500 zł, a już rok później liczba ta się podwoiła – mieszkańcy złożyli wtedy 54 wnioski na kwotę 84 199,40 zł. W ubiegłym roku udało się dofinansować 68 wniosków za łączną kwotę 134 876 zł. Kwota zabezpieczona w bieżącym budżecie to aż 150 000 zł. Jeśli jednak okaże się niewystarczająca, samorząd planuje zwiększenie puli, tak, by każdemu zainteresowanemu zostało udzielone wsparcie.

Na jakie ogrzewanie ekologiczne można dostać dotację?

 • kocioł c.o. gazowy;
 • kocioł c.o. elektryczny lub elektryczne urządzenia grzewcze służące do ogrzania całej powierzchni użytkowej lokalu/budynku;
 • kocioł c.o. opalany biomasą;
 • kocioł c.o. opalany ekogroszkiem lub peletem – 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 z koszem zasypowym i podajnikiem, nieposiadający rusztu awaryjnego;
 • kocioł c.o. olejowy;
 • panele fotowoltaiczne;
 • pompę ciepła.

Kto może ubiegać się o dotację?

Dotacje mogą być udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom. 

Ile możesz dostać?

 • 2000 zł za zakup kotła c.o. gazowego, elektrycznego, olejowego, opalanego ekogroszkiem lub pelletem,
 • 3000 zł za zakup paneli fotowoltaicznych lub pompy ciepła.

Jakie warunki musisz spełniać?

 • całkowita likwidacja wszystkich nie ekologicznych kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym znajdujących się w lokalu lub budynku mieszkalnym,
 • niekorzystanie w latach ubiegłych z dotacji z budżetu Gminy Gogolin na inwestycje związane z modernizacją systemu ogrzewania na nieruchomości objętej wnioskiem,
 • złożenie wniosku i podpisanie umowy dotacji przed przystąpienie do realizacji zadania,
 • realizacja zadania w lokalach lub budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Gogolin.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska piętro II pok. 31 lub telefonicznie pod numerem 77 40 76 840.

wykres.jpeg