Dzień otwartych drzwi w Zespole Szkół

Od nowego roku szkolnego gogolińskie gimnazjum i liceum zmieni się nie do poznania. W dniu otwartych drzwi prezentowano nową, niezwykle atrakcyjną  ofertę szkoły. Zespół Szkół będzie dobrze przygotowywać uczniów do efektywnego uczestnictwa w rynku pracy.

W Zespole Szkół w Gogolinie zainicjowano gruntowne zmiany w wyniku których powstała nowa oferta dla przyszłych uczniów. Oferta na rok szkolny 2013/2014 odpowiada na potrzeby rynku i powinna zainteresować gimnazjalistów poważnie myślących o przyszłości. Prezentacja potencjału liceum, skierowana przede wszystkim  do gimnazjalistów i rodziców, odbyła się w dniu 13 grudnia br.  podczas Dnia Otwartego. W godzinach porannych zorganizowano m. in. warsztaty fonetyczne z języka angielskiego oraz cykl wykładów, warsztatów i pokazów z dziedziny chemii, biologii, fizyki, które prowadzili studenci i pracownicy naukowi opolskich wyższych uczelni: Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego i Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu. Nauczyciele gimnazjum i liceum zorganizowali natomiast zajęcia otwarte w pracowniach szkolnych.  Przygotowany program zajęć  cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, wielką atrakcją były również zajęcia związane z pokazem robotów, które będą wykorzystywane podczas zajęć lekcyjnych.

 

 

W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie gości, przedstawicieli władz samorządowych gminy, władz oświatowych, przedstawicieli uczelni, rodziców, nauczycieli i uczniów.  Dyrektor Zespołu Szkół Violetta Zajączkowska przedstawiła nową ofertę programową skierowaną do przyszłych gimnazjalistów i licealistów. Oferta obejmuje m. in. rozszerzony program nauczania przedmiotów ścisłych z elementami robotyki, utworzenie klasy dziennikarsko – medialnej i klasy dwujęzycznej, gdzie wybrane trzy przedmioty będą wykładane w języku angielskim. W liceum otwiera się możliwość uczenia się na kierunkach profilowanych: socjalno – prawnym, dwujęzycznym (z jęz. angielskim), politechnicznym i biologiczno - medycznym. Dyrektor poinformowała również o nawiązaniu ścisłej współpracy z opolskimi uczelniami wyższymi, które będą sprawować patronat nad poszczególnymi klasami. Wspólne warsztaty, zajęcia z pracownikami uczelni deklarują: Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Sąd Okręgowy w Opolu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwujęzyczności „Bilinguis” w Warszawie oraz Hospicjum „Betania” w Opolu. Ponadto, nauczyciele liceum stworzyli 14 nowych programów edukacyjnych, które zostały bardzo wysoko ocenione przez metodyków.  Uzupełnieniem wystąpienia dyrektor V. Zajączkowskiej był film dokumentujący osiągnięcia i potencjał szkoły.

Burmistrz Joachim Wojtala, zwracając się do zebranych, podziękował dyrekcji, nauczycielom, członkom Rady Rodziców i rodzicom uczniów  za zaangażowanie w działania na rzecz reorganizacji szkoły. „Dziś kładziemy fundament pod to wszystko, co będziemy w przyszłości realizować. Oby była to dobra przyszłość. Bardzo nam zależy, aby nasza szkoła była przyjazna, a nauczyciel był przyjacielem ucznia” – deklarował burmistrz. Uzupełnieniem programu Dnia Otwartego był rewelacyjny program artystyczny przygotowany przez uczniów, którzy zaskoczyli talentami i profesjonalizmem.