Wybory przewodniczącego i zarządu dzielnicy Gogolin - Strzebniów

Ostatnie wybory odbyły się 19 lutego w dzielnicy Gogolin – Strzebniów. Przewodniczącą zarządu dzielnicy została ponownie Agnieszka Porada.

W zebraniu dzielnicy uczestniczyło 49 osób, posiadających czynne prawo wyborcze.  W tajnym głosowaniu Przewodniczącą Zarządu dzielnicy Gogolin – Strzebniów została ponownie Agnieszka Porada, uzyskując 36 głosów „za” oraz 13 głosów „przeciw”.

W trakcie głosowania na członków Zarządu Dzielnicy 1 osoba opuściła zebranie, 3 głosy były nieważne, w związku z czym oddano 45 głosów ważnych. Zebranie dzielnicy postanowiło ustalić liczbę członków Zarządu Dzielnicy na 7 osób, w skład którego weszli: Piotr Trela (40 głosów), Andrzej Malek (39 głosów), Henryk Sladek (38 głosów), Piotr Szymała (35 głosów), Anna Porada (34 głosów), Karolina Konieczna (33 głosów) i Franciszek Holeczek (32 głosy).