Wybory przewodniczącego i zarządu dzielnicy Gogolin - Karłubiec

Wybory Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Gogolin- Karłubiec oraz członków zarządu odbyły się 18 lutego.

W zebraniu dzielnicy uczestniczyło 34 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze. Przewodniczącą Zarządu dzielnicy Gogolin – Karłubiec została ponownie Waltrauda Wicher, uzyskując 34 głosy „za”. Zebranie dzielnicy postanowiło ustalić liczbę członków Zarządu Dzielnicy na 7 osób. Uczestnicy zgłosili 10 kandydatur. W związku z tym, iż cztery osoby uzyskały równą liczbę głosów, konieczne było zarządzenie II tury głosowania, w której wydano 33 karty (jedna osoba opuściła zebranie). Ostatecznie w skład Zarządu Dzielnicy Gogolin – Karłubiec weszli: Irena Wnuk (28 głosów), Adela Dyga (27 głosów), Henryk Herok (27 głosów), Joachim Bekiersz (27 głosów), Krystian Kubilas (25 głosów w II turze), Maria Mnich (23 głosów w II turze) i Robert Smiatek (22 głosy w II turze).