Komunikat o jakości powietrza 18.02.2018 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24 godzinna"*" w roku 2019. "*"50 mikrogramów/m3, – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia. 1 - pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole: - Opole, ul. Koszyka (OpOpoleKoszy), - Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr); 2 - pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej: - Głubczyce, ul. Ratuszowa (OpGlubRatusz), - Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial), - Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzie), - Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesSlowac), - Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast). Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.

Komunikat jest ważny od 18-02-2019 11:25:00 do 20-02-2019 00:00:00

 

Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania