Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zakrzowie

Elżbieta Banert nadal pozostaje gospodarzem sołectwa Zakrzów! Taką decyzję podjęli mieszkańcy tej miejscowości podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w piątek 15 lutego.

Elżbieta Banert była jedyną kandydatką na funkcję sołtysa wsi i została wybrana 29 głosami „za”. Zebranie wiejskie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej na 7 osób. Wraz z Sołtysem Rada Sołecka liczy 8 osób. W tajnym głosowaniu członkami Rady Sołeckiej wsi Zakrzów zostali: Leokadia Przemus (29 głosów), Beata Bekiersz (29 głosów), Urszula Nowak (29 głosów), Maria Tomeczek (29 głosów), Marta Tkocz (29 głosów), Małgorzata Lepich (28 głosów) i Tomasz Lepich (28 głosów).