Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Dąbrówce

Urszula Ambrozik została ponownie wybrana na sołtysa wsi Dąbrówka. Wyborcze zebranie wiejskie, w którym udział wzięło 19 mieszkańców odbyło się 13 lutego.

Urszula Ambrozik była jedyną kandydatką na sołtysa i została wybrana przez mieszkańców jednogłośnie 19 głosami „za”. W skład rady sołeckiej weszli natomiast: Lucyna Szymała (18 głosów), Jolanta Korzeniec (17 głosów), Antoni Lechowicz (17 głosów), Ewelina Kosztubajda (17 głosów), Ewa Wiora (16 głosów), Józef Schlappa (15 głosów) i Rafał Gorzel (14 głosów).