Kolejne spotkanie PSORW

Przez dwa dni (11 – 12.02) w gminie Gogolin gościli przedstawiciele gmin należących do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi oraz uczestnicy procesu tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi.

W poniedziałek 11 lutego w sali konferencyjnej centrum przesiadkowego w Gogolinie zebrali się członkowie stowarzyszenia PSORW, by zamknąć miniony rok 2018, ustalić plan działania na rok bieżący, a także dokonać wyboru nowych członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Obszerne sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w latach 2016 – 2018 przedstawił burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, pełniący dotychczas również funkcję przewodniczącego tego gremium. W tym czasie odbyło się kilkanaście spotkań zarządu oraz członków stowarzyszenia, jednak co cenniejsze, udało się nawiązać bardzo owocne współprace międzygminne, których efektem były wspólne projekty, gościnne wizyty studyjne, a także wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi społecznościami (muzycy, seniorzy, samorządowcy, itp.). Zebranie ogólne zatwierdziło też sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej i jednogłośnie udzieliło zarządowi absolutorium. Przyjęty został także plan działania na rok bieżący. W planach jest m.in. udział w konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, konferencja otwierająca proces certyfikacji Sieci Najciekawszych Wsi oraz wizyta studyjna w jednej z gmin członkowskich.  

Najważniejszym punktem zebrania było jednak wybranie nowego składu zarządu stowarzyszenia. Nowym przewodniczącym został Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, a wiceprzewodniczącym Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Pozostali członkowie zarządu to Tomasz Korczak (gmina Międzylesie, woj. dolnośląskie), Zbigniew Walczak (gmina Gniewino, woj. pomorskie), Marcin Barczykowski (gmina Dąbrowa, woj. kujawsko – pomorskie), Łukasz Kubiak (gmina Krobia, woj. wielkopolskie) i Sybilla Stelmach (gmina Popielów, woj. opolskie). W skład komisji rewizyjnej weszli natomiast: Bartosz Kobus (gmina Krzywiń, woj. wielkopolskie), Małgorzata Chrapek (gmina Wieprz, woj. małopolskie), Anna Grygierek (gmina Strumień, woj. śląskie), Tadeusz Goc (gmina Strzelce Opolskie, woj. opolskie) oraz Elżbieta Wróbel (gmina Niwiska, woj. podkarpackie).

 

 

Drugi dzień w całości poświęcony był procesowi tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi (SNW). Do Kamienia Śląskiego przyjechali przedstawiciele gmin i sołectw, które właśnie w ramach SNW chcą zachować najcenniejsze elementy wsi pod względem walorów materialnego dziedzictwa, autentyzmu wiejskiej przestrzeni oraz form życia mieszkańców. Wtorkowe spotkanie przybrało formę ogólnopolskiej konferencji, podczas której ekspert PSORW i poseł na Sejm RP Ryszard Wilczyński przedstawił nie tylko najważniejsze informacje dotyczące procesu certyfikacji miejscowości, ale też bardzo ciekawą prezentację o tym, jak nie wprowadzając chaosu, wyróżnić się na tle innych polskich wsi. O drodze Kamienia Śląskiego do Sieci Najciekawszych Wsi opowiedział natomiast zastępca burmistrza Gogolina Krzysztof Reinert. Wiceburmistrz w swojej prezentacji odniósł się do działań gminy Gogolin w zakresie zmiany aranżacji przestrzennej tej miejscowości jeszcze przed wdrożeniem procedury SNW, jak również do sukcesywnej realizacji wytycznych, przekazanych przez grupę ekspertów, którzy wskazali elementy w przestrzeni, które należałoby by zmienić lub poprawić, aby pomyślnie przejść proces certyfikacji. O dobrych praktykach w zakresie rozwoju terenów wiejskich opowiedzieli też Anna Grygierek – burmistrz Strumienia, Jacek Brygman – wójt gminy Cekcyn oraz Marek Chmielewski – wójt gminy Dzierżoniów.