Kapliczka św. Anny i św. Jana Nepomucena Kapliczka na bagnie Hala sportowa im. Bernarda i Zygfryda Blautów Kościół pod wezwaniem św. Anny i św. Joachima Widok na dzielnicę Karłubiec z dachu hali sportowej Zdjęcie lotnicze dzielnicy Karłubiec Pomnik ku czci ofiar I Wojny Światowej

Zebranie Dzielnicy Gogolin-Karłubiec

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 28 stycznia 2019r.

Na podstawie § 8 statutu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11 maja 2004r. Nr 30, poz. 951) w związku z uchwałą nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic, zwołuje się na dzień 18 lutego 2019r. (poniedziałek) zebranie Dzielnicy Gogolin-Karłubiec. Zebranie odbędzie się o godz. 1800 w świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gogolinie, ul. Krapkowicka 141. 

Porządek zebrania:
1)    wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
2)    złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy za całą kadencję;
3)    przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy informacji o aktualnym stanie środków na funduszu Dzielnicy;
4)    wybór Komisji Skrutacyjnej;
5)    wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy;
6)    wybór Zarządu Dzielnicy;
7)    wolne wnioski i zapytania.

 

Burmistrz Gogolina

/-/Joachim Wojtala
 

Pogoda
24 listopada
wtorek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,47 PLN
1 CHF = 4,13 PLN
1 USD = 3,76 PLN