Konkursy Kiermaszu Adwentowego

W ramach Kiermaszu Świątecznego z Mikołajem, który odbył się w niedzielę (9.12.) w Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie – Karłubcu rozstrzygnięto dwa konkursy do których zaproszono gminne jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i sołectwa. Konkursy przyniosły znakomite rezultaty, zgłoszono do nich piękne ozdoby bożonarodzeniowe o wysokiej wartości artystycznej i świąteczne potrawy, które nawiązywały najczęściej do lokalnych tradycji i były wyrazem kunsztu  miejscowych gospodyń. W ramach konkursu przyznano nagrody rzeczowe.

Konkurs „Ozdoby bożonarodzeniowe”

I miejsce – Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku (250 zł)

II miejsce – Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie – filia w Choruli (200 zł)

III miejsce – Koło DFK w Gogolinie (150 zł)

Wyróżnienia: (po 50 zł)

- Świetlica Młodzieżowa w Kamionku

- Stowarzyszenia „Górażdżańskie babki z klasą”

- Świetlica Młodzieżowa w Zakrzowie

- Świetlica Młodzieżowa w Kamieniu Śl.

- Świetlica Młodzieżowa w Odrowążu

- Gmina Biblioteka Publiczna w Gogolinie – Filia w Kamionku

- Gmina Biblioteka Publiczna w Gogolinie – Filia w Malni

- Gmina Biblioteka Publiczna w Gogolinie – Filia w Górażdżach

 

 

 

Uczestnicy konkursu Ozdób Bożonarodzeniowych

 1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie
 2. Świetlica młodzieżowa w Kamieniu Śląskim
 3. Świetlica młodzieżowa w Odrowążu
 4. Dzielnica  Gogolin – Karłubiec
 5. Świetlica młodzieżowa w Choruli
 6. Świetlica młodzieżowa w Gogolinie – Strzebniowie
 7. TSKN - Koło DFK Gogolin
 8. Świetlica środowiskowa w Gogolinie
 9. Oddział Przedszkolny przy PSP nr 3 w Gogolinie
 10. Świetlica młodzieżowa w Kamionku
 11. GBP w Gogolinie - filia w Górażdżach
 12. Stowarzyszenie Górażdżańskie Babki z Klasą
 13. Świetlica środowiskowa w Obrowcu
 14. Klub Seniora w Gogolinie
 15. GBP w Gogolinie - filia w Choruli
 16. GBP w Gogolinie - filia w Kamieniu Śl
 17. GBP w Gogolinie - filia w Malni
 18. GBP w Gogolinie - filia w Kamionku
 19. Świetlica Zespołu Szkół w Gogolinie
 20. PSP nr 3 w Gogolinie
 21. Dom Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku
 22. Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie
 23. Stowarzyszenie Ziemia Malińska w Malni
 24. PSP nr 3 w Gogolinie - filia Zakrzów
 25. Sołectwo Obrowiec
 26. Świetlica młodzieżowa w Zakrzowie
 27. Oddział Przedszkolny przy PSP w Malni
 28. PSP w Malni
 29. PSP nr 2 w Gogolinie
 30. Stowarzyszenie Piękny Skrawek Gogolina - Strzebniów
 31. Świetlica młodzieżowa w Malni
 32. PSP Kamień Śląski

 

*****************************

Konkurs na „Najlepszą potrawę bożonarodzeniową”

I miejsce – Dzielnica Gogolin – Strzebniów (400 zł)

II miejsce – Dzielnica Gogolin – Karłubiec (300 zł)

III miejsce - Sołectwo Obrowiec  (200 zł)

Wyróżnienia (po 150 zł)

- Sołectwo Odrowąż

- Klub Seniora – koło Górażdże

- PSP nr 2 Gogolin

- Sołectwo Malnia