Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kamionku

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kamionku

Barbara Komandzik została wybrana na gospodarza miejscowości Kamionek. Takiego wyboru dokonali 7 stycznia mieszkańcy Kamionka, którzy wzięli udział w zebraniu wiejskim.

W czwartkowym zebraniu udział wzięło 51 mieszkańców, którzy na funkcję sołtysa wsi zgłosili dwie kandydatury: Jana Szendzielorza i Barbarę Komandzik. W tajnym głosowaniu Jan Szendzielorz zdobył 22 głosy, a Barbara Komandzik 26 głosów.

W skład rady sołeckiej weszli natomiast: Paweł Pilarz (43 głosy), Sabina Kauf (41 głosów), Michał Bekiersz (41 głosów), Piotr Szice (39 głosów), Renata Fesser (36 głosów), Weronika Kunert (34 głosów) i Szymon Matuszek (32 głosów). Rada sołecka na przewodniczącego wybrała Sabinę Kauf.