Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Obrowcu

102 mieszkańców wzięło udział w wyborczym zebraniu wiejskim, które odbyło się 29 stycznia w Obrowcu. Sołtysem ponownie został Patryk Blania, uzyskując 74 głosy „za”.

„Nowy – stary” sołtys pokonał 2 kontrkandydatów: Michalinę Pollak (23 głosy) i Weronikę Kołakowską (5 głosów). W drugiej części zebrania, podczas której dokonano wyboru członków Rady Sołeckiej wsi Obrowiec, udział wzięło 93 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze. W skład Rady weszli: Tomasz Basczyk (83 głosy), Paweł Obrzud (81 głosów), Przemysław Landas (74 głosy), Agnieszka Macha (74 głosy), Bożena Gabor (73 głosy), Łukasz Machura (67 głosów) i Józef Goldman (53 głosy).