Wybory Sołtysa Rady Sołeckiej w Górażdżach

Górażdże mają „nowego – starego” gospodarza! Sołtysem wsi pozostaje Rafał Kubiczek, a wspierać będzie go rada sołecka w składzie: Marcin Witek, Krzysztof Klama, Tomasz Normantowicz, Janusz Gurgul, Maria Pola, Kornelia Sowada i Irena Harmansa. 

W spotkaniu wiejskim, które odbyło się 24 stycznia, uczestniczyło 35 osób, posiadających czynne prawo wyborcze. Ustalono liczbę członków Rady Sołeckiej na 7 osób. W jej skład weszli: Marcin Witek (29 głosów), Krzysztof Klama (30 głosów), Tomasz Normantowicz (24 głosów), Janusz Gurgul (19 głosów), Maria Pola (31 głosów), Kornelia Sowada (26 głosów) i Irena Harmansa (25 głosów). Sołtysem wsi Górażdże ponownie został Rafał Kubiczek, uzyskując 34 głosy „za” i 1 głos „przeciw”.