Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Odrowążu

Mieszkańcy Odrowąża zadecydowali, że funkcję sołtysa wsi nadal pełnić będzie Rudolf Bekiesz. Przez kolejne lata na rzecz lokalnej społeczności działać będzie także Rada Sołecka w składzie: Arnold Gabor, Andrzej Musioł, Andrzej Suchanek, Sybilla Makiola, Karolina Fików – Gajda, Bartłomiej Długosz i Edeltrauda Bekiesz.

Wyborcze zebranie wiejskie, podczas którego wybrano nowego sołtysa, przewodniczącego oraz członków Rady Sołeckiej wsi Odrowąż odbyło się 23 stycznia. Uczestniczyło w nim 57 osób, posiadających czynne prawo wyborcze. Na sołtysa oddano 56 głosów „za” i 1 głos „przeciw”. Zebranie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej na 7 osób. Zgłoszono 11 kandydatur. Nowymi członkami Rady Sołeckiej wsi Odrowąż zostali: Arnold Gabor (35 głosów), Andrzej Musioł (52 głosy), Andrzej Suchanek (47 głosów), Sybilla Makiola (38 głosów), Karolina Fików – Gajda (33 głosy), Bartłomiej Długosz (47 głosów) i Edeltrauda Bekiesz (48 głosów).