Szkolenie dla przedstawicieli Aglomeracji Opolskiej

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala uczestniczył w szkoleniu dla przedstawicieli Aglomeracji Opolskiej, które odbyło się w dniach 21 – 22.01 w Jarnołtówku.

Sporą część dwudniowego seminarium poświęcono kwestiom ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami. Na przykładach gmin Lewin Brzeski i Krapkowice omówiono konkretne problemy, z jakimi borykają się samorządy; omawiano również koszty gospodarowania odpadami komunalnymi. Temat wywołał burzliwą dyskusję wśród samorządowców, którzy wymieniali się doświadczeniami i pomysłami na usprawnienie gminnej działalności na rzecz ochrony środowiska. Pomóc w tym może program URBACT III, który umożliwi samorządom zrzeszonym w Aglomeracji Opolskiej sięgnięcie po środki finansowe w ramach europejskiej współpracy terytorialnej. Program ten skupia się m.in. na wspieraniu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, a także na zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego oraz wspieraniu efektywnego gospodarowania zasobami.

Podjęty został także temat zintegrowanego systemu transportu publicznego w Aglomeracji Opolskiej. Bez wątpienia konieczne jest skomunikowanie peryferyjnych części gmin z ważniejszymi punktami na mapie Opolszczyzny. Ponadto Aglomeracja Opolska pracuje obecnie nad rozwiązaniem, polegającym na wprowadzeniu wspólnego biletu dla różnych środków transportu.  

Rozmawiano również o realizacji nowych projektów. W ramach porozumienia „Solidarni wobec zagrożenia”, Aglomeracji Opolskiej udało się pozyskać wsparcie finansowe z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w wysokości 150 000 zł na przeprowadzenie przez gminy członkowskie kampanii edukacyjno – informacyjnych, zwiększających świadomość w zakresie reagowania w przypadku zagrożeń. Gmina Gogolin jako członek Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska jest też gotowa do przystąpienia do projektu, którego celem będzie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Aglomeracja Opolska pozyskała już dofinansowanie w wysokości 150 000 zł, z czego 40% zostanie przeznaczonych na zakup potrzebnego sprzętu. W szkoleniach, których celem będzie podnoszenie kompetencji cyfrowych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 264 mieszkańców z obszaru aglomeracji opolskiej.

Bardzo wartościowa była również część stricte szkoleniowa, w trakcie której samorządowców zapoznano z uwarunkowaniami prawnymi dla prowadzenia działalności komercyjnej przez stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, jak również z możliwościami, jakie stwarza „sieciowanie”. W ramach współpracy aglomeracji opolskiej z aglomeracją ołomuniecką zaprezentowano też „zielone inwestycje Ołomuńca”. Na przykładzie tego czeskiego miasta przedstawiono ciekawe rozwiązania dotyczące planowania przestrzeni miejskiej, urządzania zieleni na niewielkich terenach, a także nowego budownictwa z poszanowaniem tradycji.