Komunikat GCR: Komunikat 2/P_150/2019

Na stacjach monitoringu jakości powietrza zlokalizowanych w Zdzieszowicach zarejestrowano następujące, 24-godzinne stężenia pyłu zawieszonego PM10: Zdzieszowice, ul. Piastów – 173 mikrogramów/m3. Biorąc pod uwagę bieżące wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz prognozy zanieczyszczenia powietrza, przewiduje się utrzymanie przekroczenia poziomu kryterialnego ustanowionego dla tego zanieczyszczenia. Przekroczenie poziomu Alarmu I stopnia może się wiązać z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, głównie w przypadku osób z niewydolnością układu oddechowego oraz układu krążenia, a w szczególności w przypadku dzieci i osób starszych.

Komunikat jest ważny od 22-01-2019 08:52:00 do 24-01-2019 00:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania