Spotkanie Rady Społecznej

15 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie. Głównym tematem było zaopiniowanie planu finansowego na 2019 rok.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec przedstawił najważniejsze struktury dochodów oraz wydatków. Głównym źródłem dochodów gogolińskiego ośrodka zdrowia jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w 2019 r. opiewa na 1 mln 219 tys. 400 zł. Największe wydatki związane są natomiast z wynagrodzeniami i ubezpieczeniami społecznymi (ok. 950 tysięcy złotych). Omówione zostały także zadania inwestycyjne – w 2019 r. Gminny Ośrodek Zdrowia planuje zakończyć procedurę przetargową na zakup aparatu RTG (w ramach projektu RPO) oraz procedurę zakupu drugiego samochodu. Przedstawiona została także informacja z wykonania planu w 2018 roku. Cieszy fakt, iż w 2018 r. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie odnotował największą liczbę wizyt od lat – ze świadczonych usług skorzystano 22 tysięcy razy. Ponadto od października, gogoliński ośrodek zdrowia świadczy usługi w nowej poradni w zakresie kompleksowej, ambulatoryjnej opieki chorych na cukrzycę, z której mogą korzystać pacjenci, stosujący insulinę. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdania i plany.

Rada Społeczna GOZ.jpeg