Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Choruli

Sołectwem Chorula nadal zarządzać będzie Irena Kubiczek, która funkcję sołtysa sprawuje nieprzerwanie od 2005 roku. Nowo wybraną panią sołtys wspierać będzie Rada Sołecka w składzie: Violetta Hirsz, Sylwia Lyka, Krystyna Seget, Urszula Mnich, Jadwiga Pogodzik, Helena Twardoń i Tobiasz Czaja.

Zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy Choruli wybrali sołtysa, przewodniczącego oraz członków Rady Sołeckiej odbyło się 15 stycznia. Uczestniczyło w nim 26 osób, posiadających czynne prawo wyborcze. Sołtysem i Przewodniczącym Rady Sołeckiej została ponownie Irena Kubiczek, uzyskując 23 głosy „za” i 3 głosy „przeciw”.

Zebranie wiejskie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej na 7 osób; zgłoszonych zostało 7 kandydatur. W wyniku tajnego głosowania, do Rady Sołeckiej wsi Chorula zostali wybrani: Violetta Hirsz (24 głosy), Sylwia Lyka (25 głosów), Krystyna Seget (23 głosy), Urszula Mnich (24 głosy), Jadwiga Pogodzik (24 głosy), Helena Twardoń (21 głosów) i Tobiasz Czaja (17 głosów).