Wybory w sołectwach i dzielnicach - terminy

 

Zgodnie z Uchwałą Nr III/38/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2018 r., w Gminie Gogolin zarządzone zostały wybory sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic na kadencję 2018 – 2023.

PDFUchwała Nr III_38_2018 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic.pdf

Statuty poszczególnych sołectw i dzielnic przewidują wybory swoich przedstawicieli w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty wyborów samorządowych, stąd też końcowy termin przeprowadzenia wyborów w sołectwach i dzielnicach określony został przez Radę Miejską na dzień 19 lutego 2019.

W ślad za przedmiotową uchwałą, Burmistrz Gogolina w formie obwieszczeń będzie zwoływał w poszczególnych miejscowościach zebrania wiejskie. Pierwsze z tych zebrań odbędzie się w Choruli - we wtorek 15 stycznia, kolejne w Malni - w czwartek 17 stycznia.