Dotacje na założenie działalności gospodarczej

 

Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” zaprasza do udziału w projekcie „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”.

 

W ramach projektu 60 osób otrzyma dotacje na założenie działalności gospodarczej do 27.700 zł i dodatkowo przez pierwsze 6 m-cy do 1.300 zł/mc w ramach wsparcia pomostowego, a dla 55 osób dodatkowo przez kolejne 6 m-cy również do 1.300 zł/mc w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego.

Powyższe formy wsparcia finansowego będą wypłacane w kwotach netto.

 Uczestnicy projektu skorzystają również z  bezpłatnego doradztwa i szkoleń. Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z doradztwa specjalistycznego w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany do  osób  fizycznych z obszaru woj. opolskiego, które zamierzają założyć działalność gospodarczą:

► w wieku od 30 roku życia, w tym zwłaszcza kobiety,

► osoby pozostające bez pracy (bezrobotne , poszukujące pracy, bierne zawodowo), przede wszystkim:

► długotrwale bezrobotne,

► kobiety po 50 roku życia,

► osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia,

► migranci powrotni i imigranci -  mężczyźni,

► osoby pracujące: zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, na umowach krótkoterminowych - których miesięczne zarobki nie przekraczają płacy minimalnej, 

Wszelkie informacje na stronie: http://spp.opole.pl/opolska-kuznia-przedsiebiorczosci-5.html

Osoba do kontaktu: Agnieszka Walków Specjalista ds. finansowych, organizacyjno-administracyjnych i Ekspert ds. oceny wniosków, prowadzenia działalności gospodarczej oraz  kontroli i monitoringu w projekcie pt. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 5”

PDFulotka OKP5 2018.pdf