Krzysztof Reinert nowym Zastępcą Burmistrza Gogolina

Z dniem 1 stycznia 2019 r. stanowisko Zastępcy Burmistrza Gogolina objął Krzysztof Reinert, od 15 lat pracownik Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Ukończył studia magisterskie na kierunku „Fizyka doświadczalna” na Uniwersytecie Opolskim, a także studia podyplomowe „Zarządzanie projektami UE” na Politechnice Wrocławskiej oraz „Audytor Bezpieczeństwa Informacji” w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie. W gogolińskim magistracie przeszedł ścieżkę zawodową od stanowiska referenta w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji do naczelnika Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji. Jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, nadzoruje także prace informatyczne w gogolińskim magistracie. Gminny Koordynator Programu „Odnowa Wsi”, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kraina św. Anny, Koordynator ds. Aglomeracji Opolskiej, prywatnie członek Rady Sołeckiej wsi Malnia oraz członek zarządu Stowarzyszenia Ziemia Malińska.

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie z powodzeniem zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych i opracowywaniem wniosków na realizację strategicznych inwestycji gminnych, takich jak: budowa Centrum Przesiadkowego w Gogolinie, czy termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Dzięki wnioskom złożonym do instytucji pośredniczących, udało się mu pozyskać do budżetu Gminy Gogolin kilkanaście milionów złotych, a tym samym bezpośrednio przyczynić się do sukcesywnej rewitalizacji infrastruktury społecznej, drogowej, mieszkaniowej czy sportowej. Osobiście nadzoruje wszystkie inwestycje dofinansowane z Unii Europejskiej, bierze również czynny udział w pracach z mieszkańcami poszczególnych sołectw oraz miasta dla wypracowania jak najlepszych rozwiązań.

Szczególnie bliski jest mu temat rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacja inicjatyw, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców sołectw; jest mocno zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Za propagowanie idei odnowy wsi Krzysztof Reinert w 2018 roku został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Opolskiego”. Od wielu lat jest bardzo zaangażowany w życie społeczne swojej rodzinnej miejscowości – Malni. To m.in. dzięki jego staraniom, w ostatnich latach w Malni zaszło wiele pozytywnych zmian. Aktywnie włącza się też w organizację sołeckich imprez kulturalno – sportowych.