Karta Dużej Rodziny - zmiany w przyznawaniu Karty

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.). Od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.

Aktualny wzór dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pokoju nr 9.