Gminna Rada Seniorów podsumowała rok 2018

Podsumowanie czwartego kwartału, plany na przyszły rok oraz podziękowania za całoroczną współpracę, a także świąteczne i urodzinowe życzenia – tak wyglądało ostatnie spotkanie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie (19.12).

Po rzeczowym i bardzo szczegółowym sprawozdaniu z działalności Rady w okresie międzyposiedzeniowym, które przedstawił tradycyjnie Przewodniczący Jan Nadbrzeżny, głos zabrał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. W związku z otwartymi konkursami ofert, które zostaną ogłoszone z końcem roku, włodarz miasta poprosił członków Rady o współpracę środowiska senioralnego z lokalnymi stowarzyszeniem. Wnioski o dofinansowanie działalności mogą bowiem składać jedynie stowarzyszenia działające na terenie gminy Gogolin, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by i działania dedykowane właśnie seniorom, zostały uwzględnione we wnioskach składanych przez zarządy tychże organizacji. Burmistrz zachęcił Członków Rady, by podzielili się swoimi pomysłami, zwłaszcza w zakresie działań rozwiązujących problemy społeczne, czy pielęgnacji tradycji kulturowych. Burmistrz poinformował Radę również o bieżących zadaniach realizowanych przez samorząd gminy Gogolin, m.in. o kończącej się budowie bloku socjalnego przy ul. Konopnickiej. Krótko podsumował także wizytę delegacji samorządowej gminy Gogolin w partnerskim Jabłonkowie. Współpraca z tym czeskim partnerem przynosi kolejne owoce. Burmistrz poinformował, że kraj śląsko – morawski zainspirowany gogolińską inicjatywą pn. „Koperta Życia”, z powodzeniem wprowadził ją również na swoim terenie dla czeskich seniorów. Natomiast gogoliński samorząd chce na grunt gminy Gogolin przenieść jabłonkowski projekt pn. „Taxi Senior”, czyli częściowo finansowane taksówki dla najbardziej potrzebujących i samotnych osób. Trwają już pierwsze rozmowy z chętnymi sponsorami, którzy chcieliby wesprzeć to ciekawe przedsięwzięcie.

Ostatnie w tym roku spotkanie nie mogło obyć się bez świątecznych życzeń, które do Członków Rady, jak również wszystkich seniorów z terenu gminy Gogolin skierowali zarówno Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, jak również Przewodniczący Rady Jan Nadbrzeżny. Szczególne życzenia przekazano Henryce Sadowskiej i Dariuszowi Wandrowskiemu, którzy w ostatnim czasie obchodzili okrągłe jubileusze urodzin.

 

 

Gminna Rada Seniorów w Gogolinie

Dyżury Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów
(godz.: 10.00- 12.00)

Sołectwa Gminy Gogolin: 08.01.2019 r. (ze względu na Nowy Rok – drugi wtorek nowego kwartału);

Ośrodek Pomocy Społecznej Gogolin: 08.01.2019 r., 05.02.2019 r., 05.03.2019 r.

 

HARMONOGRAM NA I KW. 2019

Lp.

Sołectwo

Miejsce

Data

1.

Chorula

CAW Chorula

08.01.2019 (wtorek)

2.

Kamionek

DSS ŚW. Barbara

08.01.2019 (wtorek)

3.

Malnia

Świetlica młodzieżowa

08.01.2019 (wtorek)

4.

Górażdże

Świetlica młodzieżowa

08.01.2019 (wtorek)

5.

Kamień Śląski

Świetlica młodzieżowa

08.01.2019 (wtorek)

6.

Obrowiec

Salka DFK

08.01.2019 (wtorek)

7.

Zakrzów Dąbrówka

Świetlica młodzieżowa
w Zakrzowie

08.01.2019 (wtorek)

8.

Odrowąż

CAW Odrowąż

08.01.2019 (wtorek)

9.

Gogolin

OPS pokój nr 7

08.01.2019 (wtorek)

10.

Gogolin

OPS pokój nr 7

05.02.2019 (wtorek)

11.

Gogolin

OPS pokój nr 7

05.03.2019 (wtorek)