Miasto: Opole, stacja pomiarowa: Opole automat 5

Komunikat o stanie jakości powietrza na dzień 12-12-2018, godzina 13:00:00

Miasto: Opole
Nazwa stacji: Opole automat 5
Obecny indeks jakości powietrza: Dobry
Poprzedni indeks jakości powietrza: Dobry

Komunikat jest ważny od 12-12-2018 13:00:00 do 19-12-2018 13:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska