Ostatnie w tym roku spotkanie Rady Rozwoju

To był pracowity i pomyślny rok, a działalność samorządu Gminy Gogolin prowadzona jest bardzo konsekwentnie. To wnioski Członków Rady Rozwoju Gminy Gogolin, którzy spotkali się na ostatnim spotkaniu (6.12), podsumowujący. mijający rok.

Członkom Rady przedstawione zostały informacje dotyczące m.in. stanu oświaty, gospodarki  komunalnej i socjalnej. Zaprezentowano także najważniejsze zagadnienia, opracowanej w bieżącym roku, śródokresowej ewaluacji wdrażania poszczególnych celów i kierunków działania zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 – 2020.  Jasno wynika z niej, że już teraz, po niespełna pięciu latach od wdrożenia Strategii, widoczne są efekty systematycznie realizowanych zamierzeń. Bardzo pozytywnie o konsekwencji w działaniu samorządu Gminy Gogolin wypowiedział się Przewodniczący Rady Rozwoju Andrzej Balcerek. Obecny na spotkaniu naczelnik Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji Krzysztof Reinert zaprezentował Członkom Rady także postępy bieżących inwestycji, realizowanych na terenie gminy Gogolin, a także plany na przyszłość – zwłaszcza te dotyczące poprawy komunikacji oraz dostępności do zbiorowego transportu osobowego w ramach gogolińsko – krapkowickiej aglomeracji. Było to ostatnie posiedzenie w tym roku, dlatego Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala dziękując za wszystkie dotychczasowe, konstruktywne uwagi, przekazał na ręce Członków Rady Rozwoju życzenia, kalendarze oraz gwiazdy betlejemskie.

Rada Rozwoju.jpeg