Wizyta Wojewody Opolskiego

Kosztowała niemal 2 i pół miliona złotych, z czego ponad milion złotych pochodził z „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”. Dziś (7.12) efekty przebudowy ul. Sportowej w Gogolinie zaprezentowano Wojewodzie Opolskiemu Adrianowi Czubakowi, który nadzoruje realizację tego rządowego programu w naszym województwie.

Zaproszenie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali przyjęli także Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, Przewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin Andrzej Balcerek, a także Ryszard i Bartosz Szczepankowie właściciele firmy „Eko – Probud”, która prowadziła przebudowę drogi. Ze strony gogolińskiego magistratu w spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Haraf – naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień  Publicznych i Ochrony Środowiska, Krzysztof Reinert – naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji oraz Arnold Joszko – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Uczestnicy piątkowego spotkania najpierw spotkali się w sali konferencyjnej Centrum Przesiadkowego, gdzie Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przedstawił najważniejsze informacje na temat ambitnych planów samorządu Gminy Gogolin, dotyczących utworzenia nowego układu komunikacyjnego. Kompleksowy plan na najbliższe lata obejmuje m.in. budowę wiaduktu nad linią kolejową oraz obwodnicy południowej Gogolina (czyli mostu nad Odrą w ramach programu Mosty +). Jednym z elementów jest również zakończona przebudowa ul. Sportowej, której celem jest połączenie terenów przemysłowych z mieszkaniowymi, a także poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, jak również pozyskanie nowych inwestorów.

Wojewoda Opolski bardzo pozytywnie odniósł się do działań samorządu. Podkreślił, że gmina Gogolin jest jedną z tych, w których plany rozwojowe są realne i sukcesywnie realizowane. Zauważył również, że inwestycja ta nie doszłaby do skutku, gdyby nie wkład własny Gminy Gogolin. – To była nasza wspólna praca i wspólne dzieło – podsumował Adrian Czubak.

W części „terenowej” przedstawiciele samorządu województwa oraz gminy wizytowali ulicę Sportową, zobaczyli też tereny inwestycyjne należące do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz kompleks sportowo – rekreacyjny.