Kolejne spotkanie liderów odnowy wsi

Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych, założenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2019 r. oraz projekt nowej ustawy wzmacniającej sołectwo to główne tematy ostatniego w tym roku spotkania w ramach Porozumienia na Rzecz Lokalnego Partnerstwa.

W środę 28 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie na zaproszenie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali spotkali się sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic, radni, liderzy odnowy wsi, prezesi klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych i kół DFK, a także dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

To będzie muzyczny rok!

Kalendarz imprez i przedsięwzięć społeczno– kulturalnych na 2019  rok przestawiła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek. Najbliższe wydarzenia, na które już wkrótce ruszy sprzedaż biletów, to Koncert Noworoczny z udziałem Orkiestry ,,Campanella” z Cekcyna, który odbędzie się 6 stycznia 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie. Bilety będzie można zakupić w cenie 20 zł/ normalny i 10 zł/ulgowy. W nawiązaniu do gogolińsko – krapkowickiego partnerstwa, 19 stycznia 2019 r. o godz. 18.00 Burmistrz Gogolina i Burmistrz Krapkowic wspólnie organizują Samorządową Galę Karnawałową. Gala odbędzie się w Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie i zostanie podzielona na dwie strefy: bilety w strefie 1 będą kosztować 50 zł za osobę; w strefie 2 – 25 zł za osobę (do nabycia już wkrótce w kasie Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie oraz Krapkowickiego Domu Kultury). Wystąpią: Zespół Muzyczny „Młyn” z Ziemi Żywieckiej, Artyści Scen Śląskich w programie rozrywkowo – muzyczny „Piosenka dobra na wszystko”, Krapkowicka Orkiestra Dęta, Miejska Młodzieżowa orkiestra Dęta z Gogolina oraz Feuerwehr und Stadkapelle z Wissen. Dwie duże imprezy muzyczne zaplanowano na czerwiec i lipiec. W dniach 29-30 czerwca na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie odbędzie się Opolskie Święto Pieśni Ludowej, a 20 – 21 lipca Finał Artystycznego Lata. Przyszłoroczne gminne obchody „Święta Plonów”, czyli „Żniwniok 2019” zaplanowano na 9 września. We wrześniu realizowany będzie natomiast innowacyjny projekt kulinarny pn. „Ze szybonka mojej ołmy”, w ramach akcji „Gogolin od kuchni”.

Sportowe niespodzianki

Ciekawie zapowiadają się też imprezy rekreacyjno – sportowe. O planach na nadchodzący rok opowiedział zastępca dyrektora Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie Piotr Giecewicz. Tradycyjnie w okresie zimowym zorganizowany zostanie wyjazd na narty i sanki. W związku z corocznym bardzo dużym zainteresowaniem tym wydarzeniem, warto śledzić strony internetowe Urzędu Miejskiego oraz Zespołu Rekreacyjno – Sportowego. Na 5 marca zaplanowano Śledzikowy Marsz Nordic Walking, a trzynastą już edycję Rodzinnego Biegu Papieskiego na 18 maja. Jubileuszowa X Diecezjalna Pielgrzymka Entuzjastów Nordic Walking na Górę Świętej Anny odbędzie się 22 czerwca, a III Gogoliński Cross Szpica Tour zaplanowano na 5 października. Tradycyjnie, 11 listopada do Gogolina przyjadą najlepsze pary taneczne z całej Polski, by powalczyć o Puchar Burmistrza w Turnieju Tańca Towarzyskiego, organizowanym przy współpracy z Akademią Tańca „Maestro” z Opola. Jednak jednym z najważniejszych wydarzeń przyszłego roku będzie spotkanie z Krzysztofem Wielickim –wspinaczem, taternikiem, alpinistą i himalaistą, piątym człowiekiem, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum.

Dofinansowanie dla lokalnych stowarzyszeń

Założenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w 2019 r.  omówił Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Robert Smiatek. Konkurs ofert zostanie ogłoszony na przełomie grudnia i stycznia. Jedną ze zmian są nowe wzory wniosków o dofinansowanie, mile widziane są też imprezy, które odwołują się do podtrzymywania lokalnych tradycji. Konkurs będzie obejmował: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; a także działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Sołectwo nowych możliwości

O projekcie nowej ustawy wzmacniającej sołectwo opowiedzieli Naczelnik Wydziału Funduszy i  Mechanizmów Finansowania Inwestycji Krzysztof Reinert oraz Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. nad projektem zmian w ustawie o samorządzie gminnym, mając na względzie podniesienie rangi sołectw i wzmocnienie pozycji sołtysa i rady sołeckiej, a także wyposażanie gminy w nowe narzędzie do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju sołectw pracowała grupa osób skupionych wokół Ryszarda Wilczyńskiego – twórcy odnowy wsi w Polsce. Projekt ustawy uzyskał akceptację Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (KSS), ale by miał większe szanse na uchwalenie przez Sejm, zaproponowano, by był to projekt obywatelski. Zawiązano zatem Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Sołectwo Nowych Możliwości”. Do 30 listopada jest czas na zebranie minimum 100 000 podpisów poparcia. W Gminie Gogolin udało zebrać się ich 320.

W podziękowaniu za współpracę

Za całoroczne zaangażowanie, współpracę z samorządem Gminy Gogolin, wsparcie i obecność na gminnych przedsięwzięciach podziękowania złożył włodarz Joachim Wojtala, który przekazał również na ręce wszystkich gości kalendarze na nowy 2019 rok oraz skromne gwiazdy betlejemskie, które zwiastują zbliżający się okres adwentu.