Przy śniadaniu o biznesie

Śniadanie z biznesem, czyli spotkanie z przedstawicielami sektora biznesu oraz instytucji wspierających inwestorów i przedsiębiorców odbyło się w minioną środę 28 listopada w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Rafał Maćkowski – specjalista ds. infrastruktury i promocji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Roland Wrzeciono – dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Piotr Dancewicz – dyrektor biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, a także włodarze Krapkowic – burmistrz Andrzej Kasiura oraz jego zastępca Andrzej Brzezina, a także dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach Kazimierz Łukawiecki.

Rezultaty wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 – 2020 przedstawił Krzysztof Reinert – Naczelnik Wydziału Funduszy i  Mechanizmów Finansowania Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Przedsiębiorcom zaprezentowane zostały najważniejsze działania samorządu Gminy Gogolin w zakresie realizacji przyjętych w 2014 r. kierunków i celów zrównoważonego rozwoju, jak również przekazywanych corocznie dotacji na działalność sportową, kulturalno – społeczną, ochronę zdrowia, czy poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Ważnym elementem spotkania było omówienie dwuletniej współpracy w ramach „gogolińsko – krapkowickiej aglomeracji”, a także planów tworzenia warunków efektywnego rozwoju obu gmin. – Ta współpraca sąsiedzka z zachowaniem integralności jest bardzo potrzebna – mówił burmistrz Kasiura. – Razem mamy większą szansę na pozyskiwanie środków unijnych, chcemy też by infrastruktura w obu gminach się uzupełniała, a mieszkańcy mieli dostęp do atrakcyjnej, nie kolidującej ze sobą oferty kulturalnej i sportowej, zarówno w Gogolinie, jak i w Krapkowicach – dodał włodarz Krapkowic. Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz zauważył natomiast, że współpraca ma również na celu zidentyfikowanie problemów każdej z gmin i pomoc w ich rozwiązaniu. Nie jest tajemnicą, że utrapieniem dla mieszkańców obu gmin, jest wzmożony ruch samochodowy. Szansą na poprawę bezpieczeństwa i wyprowadzenie „ciężkiego” transportu z centrów miast jest budowa tzw. obwodnicy południowej. Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz przedstawił na jakim etapie jest ta planowana przez oba samorządy inwestycja, jak również jak przebiegają prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej, w związku z budową gogolińskiego wiaduktu. Sporo mówiono też na temat planowanej sieci ścieżek rowerowych. W I etapie w Gogolinie powstanie ponad 1 – kilometrowa ścieżka od ul. Krapkowickiej wzdłuż ul. Wierzbowej do ul. Kamiennej. Gmina Krapkowice natomiast wykona również ok. 1 kilometrową ścieżkę od autostrady szlakiem zlikwidowanej linii kolejowej do ul. Kilińskiego. Te dwa trakty pieszo – rowerowe połączą osiedla mieszkaniowe z miejscami pracy i terenami inwestycyjnymi. W II etapie, po wybudowaniu obwodnicy Malni i Choruli, ścieżki te zostaną połączone kolejnym traktem pieszo – rowerowym od XXX – lecia po nasypie kolejowym do  nowo wybudowanej drogi nr 423 oraz wzdłuż ul. Kamiennej.

W związku z jubileuszem 5 – lecia działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, o najważniejszych projektach realizowanych przez samorząd Gminy Gogolin ze środków pozyskanych za pośrednictwem tego stowarzyszenia, opowiedział Krzysztof Reinert, odpowiedzialny za współpracę z Aglomeracją Opolską. Wcześniej o powstaniu stowarzyszenia oraz jego działalności opowiedział zebranym dyrektor biura Piotr Dancewicz.

Tegoroczną współpracę samorządu gminy Gogolin ze środowiskiem biznesu podsumował Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który podziękował m.in. za wsparcie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych.

Burmistrz przedstawił też bardzo ciekawy pomysł stworzenia „Senior Taxi”, czyli pakietu udogodnień dla seniorów, polegającego na częściowym dofinansowaniu przejazdów taksówką. Dzięki takiej opcji, seniorzy zamieszkujący sołectwa gminy, mogliby raz w miesiącu wygodnie dojechać do Gogolina lub Krapkowic, w celu załatwienia spraw urzędowych oraz zaspokajania potrzeb życiowych. Burmistrz zaproponował obecnym spotkaniu przedsiębiorcom, rozważenie możliwości wsparcia finansowego takiej inicjatywy. Pomysł został zaczerpnięty od partnerskiego Jabłonkowa w Czechach, z powodzeniem działa już też w kilku polskich miastach.  Inicjatywa zostanie jeszcze omówiona ze środowiskiem senioralnym podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Gminnej Rady Seniorów.

Listopadowe „Śniadanie z biznesem” zorganizował Urząd Miejski w Gogolinie, przy wsparciu Restauracji „Centrum” z Gogolina, firmy Delicious Home Made Ireny Jasińskiej oraz zakładu przetwórstwa mięsnego Joachima Matejki, jak również pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.