Moje Camino de Santiago

Wtorkowy wieczór w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie upłynął w niesamowitym towarzystwie Profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Reinharda Kulessy, członka Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych pod Krakowem, który ośmiokrotnie przebył swoje indywidualne Camino do Sanktuarium w Santiago de Compostella.

W ramach cyklu „Złote Wykłady” z pasją opowiadał o wartości pielgrzymowania, możliwości obcowania z Bogiem, naturą i z samym sobą, a także o sposobności zobaczenia wyjątkowych krajobrazów, budowli architektonicznych, szansy poznania ludzi z całego świata, którzy wybrali tę drogę, by doświadczyć czegoś absolutnie wyjątkowego. W maju 2017 roku profesor Kulessa otrzymał wyjątkowe wyróżnienie - przyjęty został w poczet członków Archicofradia Universal del Apostol Santiago, których na świecie jest tylko 3000. Jego przygoda z Santiago rozpoczęła się w połowie lat 80-tych, gdy jako członek Rektorskiej Komisji ds. stypendiów dla młodych naukowców nadzorował projekt absolwentki UJ „Badanie infrastruktury, która rozwinęła się wokół Camino Santiago”. Słuchacze poznali historię chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, która sięga 1000 lat, oraz postać apostoła Jakuba. Tras pielgrzymkowych jest ogromna ilość, ale najczęściej uczęszczana, a zarazem najlepiej udokumentowana jest droga francuska. Kolejnymi drogami są: portugalska, portugalska wzdłuż wybrzeża, nadmorska, angielska, południowo-wschodnia ( najdłuższa 1000 km), Fisterra-Muxia, pierwotna (najtrudniejsza) i północna. Profesor opowiadał o każdej ze swoich przebytych Camino (Droga). Prezentowane były zdjęcia niesamowitych miejsc oraz filmy obrazujące życie pielgrzymkowe na Półwyspie Iberyjskim. Profesor każde swoje Camino przebył inną trasą, co zaowocowało ogromną dawką doświadczeń, którymi chętnie podzielił się z bardzo licznie zebranymi słuchaczami. W Polsce istnieje 36 tras Camino, które w sumie mają długość 2000 km. Zostały one także pięknie opisane i przybliżone przez profesora Kulessę, który gorąco zachęcał, do podjęcia wyzwania i rozpoczęcia swej przygody z pieszym przemierzaniem Europy drogami jakubowymi. Jedna z tych dróg o nazwie Via Regia prowadzi przez Kamień Śląski, a pielgrzymi wędrujący tą trasą najczęściej nocują w kamienieckim pałacu. Profesor pięknie przybliżył wszystkie Bractwa oraz Sanktuaria św. Jakuba istniejące na terenie naszego kraju, a wykład przede wszystkim uzmysłowił słuchaczom istotę Camino de Santiago. Pozwolił zrozumieć sens często samotnej wędrówki przez wiele kilometrów, po to, by zrozumieć coś wielkiego, pobyć z Bogiem i samym sobą, nie raz z przyjaciółmi lub nowo poznanymi pielgrzymami. Na zakończenie zainteresowani mogli zaopatrzyć się w mapy tras pielgrzymkowych oraz wiele materiałów informacyjnych związanych z tematem przewodnim wykładu. Ostatni już siódmy wykład związany z jubileuszem 70-lecia Zespołu Szkół w Gogolinie zakończyły serdeczne podziękowania złożone profesorowi Reinhardowi Kulessie przez burmistrza Joachima Wojtalę za wygłoszenie tak wartościowej prelekcji oraz zaproszenie do częstszego odwiedzania Gogolina, a w przyszłości przybycia z kolejnymi interesującymi wystąpieniami.