No ogólnopolskiej konferencji

W trakcie Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina 2012 w Poznaniu zorganizowano konferencję „Edukacja, komunikacja interpersonalna i promocja w odnowie wsi. Czego wieś potrzebuje”. Na zaproszenie prezesa Krajowego Stowarzyszenie Sołtysów udział w niej wzięli także przedstawiciele Gminy Gogolin.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, a także samorządowcy, sołtysi, lokalni działacze i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski. Gminę Gogolin reprezentowali Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Arnold Joszko.
Otwarcia konferencji dokonał Ireneusz Niewiarowski, senator, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, podkreślając rolę i wagę edukacji na terenach wiejskich, a także wzajemnej komunikacji z wykorzystaniem nowych technologii.

Uczestnicy konferencji z uznaniem podkreślali znaczenie wprowadzonej piętnaście lat temu metody odnowy wsi w Polsce dla rozwoju obszarów wiejskich. Ich zdaniem dobre praktyki zaczerpnięte z Austrii i Niemiec doskonale sprawdziły się przede wszystkim na Opolszczyźnie, a następnie w kilku innych regionach. Odnowa wsi, stała się od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, ważnym instrumentem mającym wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Dlatego też ta sprawdzona w Europie metoda działania wymaga dalszej kontynuacji i rozwoju poprzez budowanie regionalnych i lokalnych systemów wsparcia. Co ważne, według prelegentów spotkania dzisiejsza wieś potrzebuje głównie: edukacji, liderów, pomysłów i pieniędzy. Jak przekazał prezes EFRWP w nowej perspektywie finansowej pieniędzy dla przykładu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie z pewnością mniej. Dlatego należy bardzo dokładnie wybierać do realizacji pomysły efektywne, aby potem lepiej one służyły mieszkańcom wsi.
Na spotkaniu w Poznaniu wypracowane zostało specjalne stanowisko, głównie w zakresie możliwości wsparcia i dalszego kontynuowania programu Odnowy Wsi oraz w zakresie propagowania wszelkich programów związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych, zwłaszcza z wykorzystywania nowych technologii i internetu.

konferencja_poznan_1.jpeg konferencja_poznan.jpeg