Zmodernizują gogoliński PSZOK

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gogolinie zostanie rozbudowany i zmodernizowany! Gotowy jest już Program Funkcjonalno – Użytkowy tej inwestycji, a Gogolińskie Usługi Komunalne, które będą administratorem obiektu, otrzymały już dofinansowanie w wysokości 1 126 382,60 zł brutto.

Przygotowany projekt obejmie nie tylko rozbudowę PSZOK, ale również całej infrastruktury towarzyszącej z doprowadzeniem sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej od ul. Ligonia, budowę dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz wykonanie ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Nasadzone zostaną także rośliny i krzewy.

Zadanie rozbudowy PSZOK obejmie m.in. utwardzenie betonowe placu manewrowego i placu kontenerowego, na którym będą zbierane odpady oraz placu edukacyjnego wraz z drogą dojazdową pod ruch ciężarowy powyżej 30 ton wraz z odpowiednim systemem odwodnienia. Na obiekcie usytuowane zostaną:  magazyn na odpady niebezpieczne oraz na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, punkt wymiany rzeczy używanych, altana edukacyjna oraz boksy betonowe. PSZOK zostanie także wyposażony we wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, tablice informacyjne, narzędzia oraz oznakowania poziome i pionowej.

Planowana modernizacja i rozbudowa ma na celu usprawnienie pracy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Przyczyni się też do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom ponownego użycia i recyklingu. Całkowita wartość inwestycji to 1 325 156 zł brutto. Wkład własny Gminy Gogolin wyniesie 203 742,75 zł.

Gogolin koncepcja_net.jpeg