Podsumowanie gołębich lotów w Karłubcu

Trudne warunki atmosferyczne, czyli fale upałów były największą przeszkodą w tegorocznym sezonie lotowym gołębi pocztowych. Członkowie Oddziału Krapkowickiego PZHGP Sekcji 1 w Karłubcu podsumowali tegoroczne zmagania.

Zawodnicy sekcji wystartowali w 15 lotach gołębi dorosłych oraz 5 lotach gołębi młodych wystawiając odpowiednio 5668 i 2753 ptaki, co dało średnią 378 gołębi na lot u dorosłych i 551 u młodych. Pozwoliło to na zdobycie średniej 93 konkursów na lot u dorosłych i 130 konkursów na lot u młodych ptaków.

W tegorocznych zmaganiach na szczeblu oddziału najlepsze wyniki osiągnęli: Jan i Roland Gaborowie, Jan Mateja oraz duet Adolf Fuchs i Andrzej Feliksik. Dobrze zaprezentowali się także młodzi hodowcy Dariusz Kubiczek i duet Dariusz i Marek Żuklińscy.

Podczas podsumowania hodowcy rozmawiali o poprawie jakości lotów w przyszłym sezonie, omówili sprawy bieżące i złożyli podziękowania zarówno Burmistrzowi Joachimowi Wojtali jak i Radzie Miejskiej, którzy co roku wspierają działania gminnych hodowców. Pamiętano także o zmarłych członkach koła, których uczczono minutą ciszy. Podsumowanie z działalności koła złożył prezes Bernard Frank. Sekcja w Karłubcu liczy obecnie ponad 20 członków.

Gołębie_net.jpeg