Grają jak z nut już 60 lat

Były gratulacje, życzenia dalszych sukcesów, podziękowania za współpracę, prezenty oraz urodzinowy tort. W czwartek 25 października w Górażdżach odbyła się uroczystość z okazji 60 - lecia działalności Orkiestry Dętej Górażdże Cement SA.

Podziękowania złożono przede wszystkim kapelmistrzom, którzy przez ostatnie 60 lat kierowali Orkiestrą. Obecni na uroczystości Jan Friedla, Manfred Makiolla, Bartosz Janowski, Zygfryd Maczurek, a także Konrad Jarosch, który od roku 1982 jest gospodarzem Orkiestry Dętej otrzymali kwiaty i okolicznościowe upominki. Wyróżnieni zostali także „Mecenasi Orkiestry: Ernest Jelito – prezes zarządu Górażdże Cement SA., Jacek Połącarz – Członek Zarządu i Dyrektor Personalny Górażdże Cement SA. oraz Wiesław Adamczyk – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Techniczny Górażdże Cement SA. Zaszczytne tytuły „Przyjaciela Orkiestry” otrzymali natomiast: Urszula Proszowska – prezes Zarządu Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie”, Andrzej Balcerek – wieloletni prezes Górażdże Cement SA. oraz Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

Nie zabrakło też życzeń ze strony gości – gratulacje i wyrazy uznania w imieniu samorządu i wszystkich mieszkańców całej Orkiestrze na czele z kapelmistrzem Zygfrydem Maczurkiem złożyli Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji Piotr Czok, a w imieniu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Gogolinie kapelmistrz Rafał Jilg. Obecny na uroczystości Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, również złożył serdeczne życzenia, wyrażając nadzieję na współpracę z Orkiestrą w ramach gogolińsko – krapkowickiego porozumienia międzygminnego. 

Święto naszej Orkiestry nie mogło obyć się bez akcentu muzycznego – wiązankę melodii zaprezentował zaprzyjaźniony kwintet z Filharmonii Opolskiej. Muzyczną niespodziankę przygotowały też „Szwarne Dziołchy” z Górażdży, a następnie muzyków i gości bawił Tolek.