Ważna informacja dla głosujących w Gogolinie

 

INFORMACJA

Informuje się mieszkańców, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/375/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie  z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz Uchwałą Nr XLVII/376/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie w Gogolinie z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, po spełnieniu wymagań ustawowych oraz wytycznych Krajowego Biura Wyborczego w zakresie m.in. nie dzielenia okręgów wyborczych,

dla mieszkańców ulic (okręg wyborczy nr 8):

Bolesława Chrobrego, Ciemna, Harcerska, Ks. Stanisława Schulza, Pawła, Podgórna, Strzelecka numery parzyste od 116 do końca, Strzelecka numery nieparzyste od 165 do końca, Szpitalna, Czereśniowa, Graniczna, Kozielska, Obrowiecka, Plebiscytowa, Rolna, Rybacka, Słoneczna, Spółdzielców, Stawowa, Strzebniów, Wojska Polskiego, Wygoda

właściwą do głosowania jest:

siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej w świetlicy – ul. Plebiscytowa 1, Gogolin (Strzebniów)

/-/ Bogusław Leśkiewicz

Pełnomocnik ds. Wyborów

 

 

Poniżej pełna informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych: