Łąka kwietna przy Sportowej

Publiczna zieleń miejska była, jest i będzie ważnym elementem kształtowania oblicza gminy Gogolin. Nowe spojrzenie na utrzymanie terenów zielonych przyniosło spotkanie z Panem Stefanem Gawrońskim – pracownikiem naukowo-technicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaproszonym na konsultacje przez Burmistrza Gogolina.

Wskazał on, że oprócz zaspakajania potrzeb estetycznych zieleń miejska powinna spełniać funkcję użyteczną, służyć zarówno ludziom jak i zwierzętom. Innowatorskie w Polsce, a szeroko już rozwinięte w krajach Europy Zachodniej, jest zakładanie łąk kwietnych zamiast trawników, stanowiących „dziki” element w urządzaniu zieleni. Łąka kwietna to miejsce pełne życia, kolorów i zapachu, które  daje pokarm i przestrzeń dla zapylaczy, pomaga oszczędzać wodę, jest łatwiejsza w utrzymaniu niż trawnik, a ponadto radzi sobie bez środków chemicznych. Jest swoisty przykład bioróżnorodności, wpływa na właściwe funkcjonowanie ekosystemu miejskiego. Zakładana może być wzdłuż dróg, torów kolejowych, w parku czy ogrodzie. Ze względu na zastosowanie gatunków rodzimych roślin nie jest inwazyjna, i możliwa do wykonania nawet na wapiennych marglach, stanowiących „herbowe” podłoże dla gminy Gogolin.

Dzięki przedstawieniu tak wielu walorów łąki kwietnej automatycznie pojawił się pomysł założenia pierwszego takiego miejsca wzdłuż remontowanej obecnie ulicy Sportowej w Gogolinie. Już w tym roku przygotowany zostanie grunt i posadzone zostaną pierwsze sadzonki, które zakwitną przyszłej wiosny.

Ponadto, w celu umożliwienia skorzystania z obszernej wiedzy Pana Stefana Gawrońskiego i zachęcenia do zakładania na prywatnych posesjach „dzikich” ogrodów, w miesiącu listopadzie w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami poświęcone tematyce łąk kwietnych. Botanik z Krakowa chętnie przyjął zaproszenie.

Łąki.jpeg