Nowy samochód pożarniczy jedzie do Gogolina

Gmina Gogolin zakupiła już średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolinie.

Jego koszt to 884 247,00 zł. Na zakup samochodu pożarniczo – gaśniczego Gmina Gogolin przeznaczyła kwotę 534 500 zł. Pozostała kwota, to dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 349 000 zł oraz środki własne OSP Gogolin - 1 000 zł. Wymienione środki przeznaczone zostały na zakup samochodu oraz jego rejestrację. Dodatkowo Gmina Gogolin musi wyasygnować kwotę ok. 20 000 zł na ubezpieczenie OC/AC/NNW.

Nowy samochód, który już pod koniec października dotrze do Gogolina, to pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 r. na specjalnie wzmocnionym podwoziu firmy MAN TGM. Wóz posiada napęd 4x4,  zbiornik wody o pojemności 4500 litrów wody, zbiornik środka pianotwórczego, linię szybkiego natarcia oraz działko wodno – pianowe. Samochód wyposażony jest także w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy LED sterowany z pilota przewodowego, z dodatkowym systemem automatycznego składania się po ruszeniu pojazdu oraz sprzęt łączności radiowej.

auto_OSP.jpeg