Nieruchomość do sprzedaży

NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY!

LOKALIZACJA: Gogolin, centrum miasta przy ul. Aleja Św. Urbana

mapka_Gogolin_centrum.jpeg

  • Działka 656/14 z k.m. 11pow. 0,7069 ha

- przeznaczona pod działalność gospodarczą, przemysłową (produkcyjną  i składową), usługową z dopuszczeniem obiektów handlowych (oznaczenie planu  5 PU). Wyklucza się działalność uciążliwą.

WŁAŚCICIEL: Skarbu Państwa – wieczysty użytkownik Gmina Gogolin

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: woda, energia elektryczna, kanalizacja

foto_Gogolin_centrum_int2.jpeg foto_nowe_1_int.jpeg

ODLEGŁOŚCI:

- autostrada A4 - 4km

- droga wojewódzka Nr 409 Prudnik – Strzelce Op. – 0,2 km

- najbliższa stacja kolejowa - 0,8 km (Gogolin)

 

KONTAKT:

Jerzy Rej – Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Gminnym

Urząd Miejski w Gogolinie

tel. 77 40 76 829

e-mail:

 

Arnold Joszko -  Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

Urząd Miejski w Gogolinie

tel. 77 40 76 839

e-mail:

 

Pełna treść ogłoszenia poniżej: